پورتال اطلاع رسانی جامعه اسلامی دانشجویان

دانشگاه ارومیه
آخرین نظرات
نویسندگان

دفتر دانشکده فنی:


دبیر: وحید ایمانی

مسئول واحد سیاسی: حمیدرضا مهری

مسئول واحد روابط عمومی: رحمت جعقری

مسئول واحد آموزش: امیر عباس زاده

مسئول واحد فرهنگی: علیرضا وفاقی

مسئول واحد تشکیلات: سعید صابرمنش


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------